Мисия

Нашата мисия е да създадемтази добавена стойност, като произвеждаме Lapitec® – иновативният избор на керамичния пазар, който съчетава отлични технически свойства с модерен дизайн, елегантност, стил и онзи бляскав завършек на продукт с етикет “Произведено в Италия”.

Ние се стремим да създадем добавена стойност, която зачита околната среда и здравето на хората, устойчива, без да уврежда нашата планета, с мисъл за бъдещите поколения.

Lapitec® е “зелен” продукт както по отношение на суровини и производство , така и на самия краен продукт. В Lapitec S.p.A, в съзвучие с екологично устойчива “зелена” политика, сме решили да използваме възобновяеми енергийни източници за производство. Фотоволтаичните панели са монтирани на покривите на 13,000m2 сградна площ.

Ние искаме да създадем добавена стойност, като предложим на пазара един продукт, който отговаря на най-строгите стандарти за качество, “без компромиси”.