Зелена визия

Архитектурата обхваща обмислянето на цялото външно обкръжение в живота на човека; не можем да избягаме от това, дори да бихме искали, докато сме част от Цивилизацията, защото това би означавало оформяне и преправяне според човешките потребности на целият облик на Земята, с изключение на най-далечните пустини.
Уилям Морис – конференция в Лондонската Институция, 10 март 1881

Днес, повече от всякога, архитектурата е проектирана около и за околната среда, и това е движещата сила през целият проект Lapitec®, който се произвежда в условия на опазване на околната среда и здравето на хората. Производството е устойчиво, без да вреди на нашата планета, с мисъл за бъдещите поколения.

Lapitec® е “зелен” продукт от край до край: от производството до обработка, трансформация и краен продукт. Lapitec® не съдържа никаква суровина, получена чрез обработка на нефт.

Lapitec® е напълно инертен и не отделя никакви вещества в околната среда. Когато бива бракуван той се смила, за да се рециклира като агрегат, или може просто да бъде депониран във всяка станция за обработка на отпадъци, обработваща интертни отпадъци.

Lapitec®, когато се използва за облицовка на вентилирани фасади, предлага по-добра топлоизолация в сравнение с други облицовъчни продукти на пазара.

Lapitec S.p.A, в съгласие с екологично устойчива “зелена” политика, сме решили да използваме възобновяеми енергийни източници за производство. Всъщност са инсталирани фотоволтаични панели върху покривите на 18,000 m² сграден фонд.